Rhododendron

Bilder från Vargaslätt, tagna under rhododendronsäsongen:


Min tid på SLU Alnarp

Under min utbildning på Landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp har jag läst följande kurser:
(Klicka på de understrukna rubrikerna för att komma till ett separat inlägg om kursen/delmomentet och tillgång till arbetet)

Formlära I - Att förstå rum, 7.5 Hp
Formlära II - Att skapa en plats, 7.5 Hp
Formlära, Akvarellteknik - Att förstå rum, 7.5 Hp (Alla tre kurserna)

Vegetationsbyggnad och växtkännedom I, 7.5 Hp
Vegetationsbyggnad och växtkännedom II, 7.5 Hp
Växtkomposition, 7.5 Hp (Kompositionsprinciper och Idéträdgård)
Fördjupad växt- och ståndortskännedom, 15 Hp
Biotopsgestaltning och biotopanläggning, 15 Hp (Teleborgsskogen)

Projekt 1 - Plansammanhang och människans skala, 15 Hp ("Skogen" - handgjort arbete, finns ej digitalt)
Projekt 2 - Boplatsen, 22.5 Hp ("En Länk") 
Projekt 3 - Form, plan och genomförande, 22.5 Hp ("Stad i Land")
Projekt 4 Design - Plats och idé, 15 Hp ("Liliemto")
Projekt 5/Examensarbete - "Självförvaltningens effekter i vår gemensamma utemiljö", 30 Hp

Marklära för landskapsarkitekter, 7.5 Hp
Landskapsinformation, 7.5 Hp
Markbyggnad, 7.5 Hp
Markprojektering för landskapsarkitekter, 15 Hp

Biologiska system i landskapet, 15 Hp
Lärarledd praktik 3 veckor, 4.5 Hp
Park- och naturmarksskötsel 7.5 Hp
Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - Hälsofrämjande livsmiljöer, 15 Hp (Planteringen)

Trädgårdshistoria I, 7.5 Hp (Sommarflickans Trädgård)
Trädgårdsrestaurering, 15 Hp ("Rosendal - En trädgård i törnrosasömn")

Sommarflickans Trädgård.En av de första kurserna på landskapsarkitektutbildningen på SLU Alnarp var Trädgårdshistoria I, 7,5 Hp. I kursen skulle vi göra ett arbete om en plats, trädgård, park, torg mm. ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv. Leta kartor, foton, ritningar i arkiv, prata med äldre som minns platsen från yngre dagar, gräva, leta, rota och analysera.
Jag valde en plats i min hemstad Ängelholm, en liten park intill Rönneå vid sjukhuset som i folkmun kallas Vita Räck. Vita Räck är främst ett tillhåll för ungdomar och äldre herrar då Systembolaget ligger endast ett stenkast därifrån... Men om man kan se förbi ölburkar och kapsyler finner man en liten pärla precis vid den lummiga Rönneå.

Läs om Sommarflickans Trädgård.

Teleborgsskogen, Växjö.Det största projektet i kursen Biotopsgestaltning och Biotopsanläggning, 15 Hp med Mats Gyllin, tog plats i ett stormskadat Teleborgsskogen i södra Växjö, platsen skulle få en ny gestaltning och ökade rekreationsvärden.

Läs arbetet här.

Planteringen, HelsingborgKursen Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - Hälsofrämjande livsmiljöer, 15 Hp var en kurs inte endast för landskapsarkitekter, vi var även sjuksköterskor, arbetsterapeuter, lärare, dansare, trädgårdsingenjörer, teologer mf. En kurs där våra olika bakgrunder ledde till oväntade resultat och spännande möten.

Kursens stora projekt handlade om behoven i en stadsdel i södra Helsingborg. Jag samarbetade med Maria Wedel, lärare, Kerstin Carlberg, teolog/personlig assistent och Gitte Volk Jonsson, arbetsterapeut. Läs arbetet här.

Formlära

Jag har under min tid på SLU Alnarp gått tre Formlära kurser.

Den första, Formlära I - Att förstå rum, 7.5 Hp med Juan Carlos Peirone och Peter Dacke, innehöll bland annat Alberts Färglära.
 

Den andra, Formlära II - Att skapa en plats, 7.5 Hp med Juan Carlos Peirone och Peter Dacke, innehöll bland annat perspektiv och rumsuppfattning.


Den tredje, Formlära, Akvarellteknik - Att förstå rum, 7.5 Hp med Peter Dacke och Juan Carlos Peirone, handlade mycket om att lära sig hantera akvarellfärg, mättnad, nyanser, skuggor och mellanrum.Vår

Nu börjar man på allvar längta efter våren. Grönt, skirt, ljust och spirande.


Björkens skira kronor mot en ljusblå himmel


Limegröna spirande strutbräken


En grön sal i bokskogen

Gärde av trä.
Gärsgård i vårsolen

Examensarbete för landskapsarkitekter, 30 hp, nivå: avancerad E

 

Självförvaltningens effekter i vår gemensamma utemiljö

Jag har i mitt arbete studerat ett antal bostadsgårdar med självförvaltning, både kommunala och privata hyresfastigheter. Jag har både studerat gårdarnas gestaltning och deras självförvaltning, hur den fungerar och är organiserad. Jag fann tre gårdar med en hel del skillnader men också en del likheter. Fosiedal är ett radhusområde med den äldsta självförvaltningen, sedan 1985. Nydala är ett miljonprogramsområde från 1960-talet, där det har bedrivits självförvaltning sedan 1997. Ystadsgatan 13, vars gård ligger helt privat innanför huset, bakom en låst port ett stenkast ifrån Möllevångstorget, där bedrivs en lite annorlunda form av självförvaltning.

Mitt examensarbete på landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.


Vargaslätt

En plats som jag fått privilegiet att besöka två gånger under min utbildning på SLU i Alnarp är Vargaslätt. Ett privat område i Simlångsdalen, ett naturlikt parkområde där man blandat inhemskt, befintligt växtmaterial med bambu, azalea, rhododendron och ormhassel. En plats som jag ofta hämtar inspiration ifrån. Se bara på dessa bilder:

Mossa vid dammen.
Se den trampade stigen längs dammen och den frodiga mossan.

Azaleaknopp.
Ännu inte utslagna azaleaknoppar.

Azalea vid dammen.
Den ljust lila azalean blommar på bar kvist och speglar sig vackert i dammen.

Skunkkalla i bäcken.
Den gula skunkkallan växter som ogräs i bäcken.

Mina tjänsterJag arbetar mot både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Jag erbjuder allt från rådgivning, konsultation, skötselplaner, idéskisser till färdiga ritningar utmärkta som offertunderlag för att begära in anbud från anläggare och tillräckligt detaljerade om ni väljer att utföra arbetet själv. Jag kan även hjälpa till med att begära in offerter och tillhanda ha kontakten med anläggaren.

Läs om mina Tjänster för Privatpersoner.

Läs om mina Tjänster för Bostadsrättsföreningar och Företag.

God design


Julros - Helleborus sp.

God design för mig består av fem delar, likt en fembladig blomma. En förutsättning för god design är att alla delarna finns representerade på platsen jag gestaltar. Om en eller flera av delarna saknas finns det stor risk att platsen kommer att "halta" och inte kännas komplett.

De fem delarna är:

Personlighet - Platsen ska spegla brukarens personlighet. Den som vistas på platsen ska känna igen sig, känna sig hemma, bekväm, tillfreds. Men också att som landskapsarkitekt kunna inkorporera en del av min egen peronlighet på platsen och lämna en bit av mig själv kvar.

Funktion - För många är funktion ett hot mot god design, men för mig är det en förutsättning. Dels med avseende på vem brukaren är och hur platsen kommer att användas. Men också med hänsyn till skötsel, vilka förutsättningar som finns och hur ser kunskaperna ut.

Material - En god känsla för material, dels växtmaterialen; träd, buskar, blommor och lökväxter. Dels markmaterialen; asfalt, betong, sten och skiffer men också andra material; trä, metall, glas och keramik. Att kunna kombinera dessa material för att skapa dynamik och en plats med god design.

Detaljer - Ett gott sinne för detaljer skapar spänning, intresse och en lust att upptäcka. Detaljerna kan både vara små och kräva att man är nära men också stora och endast upptäckas på håll. Detaljerna kan vara statiska, att upptäcka när som helst men också dynamiska, av växtlighet och bara upptäckas en viss tid på säsongen. Vissa detaljer kan vara uppenbara andra kan ta tid att upptäcka.

Hållbarhet - Vad är platsens ändamål och förväntad livstid? En skolgård ska hålla länge, för många barn i olika åldrar och för kraftigt slitage. En plantering i stadsparken ska hålla över sommaren och vara vacker både vid studentfirande, midsommar och kräftskivor. En trädgård ska hålla några år och vara fin att titta på från verandan eller hålla länge och för fyra barn med fotbollar, krocket, kaninhoppning och en hund. Det är viktigt att ta stor hänsyn till platsens ändamål och livslängd för att skapa en hållbar plats med god design.


Stad i land - urban landsbygdsutveckling i Inre Skälderviken


Vegeå

Under mitt tredje år läste jag kursen Projekt 3 - Form, plan och genomförande 22,5 hp. Ett sammarbete med Maria Brink, Matrina Norrman, Karl Grunning och Johanna Elgström resulterade i urban landsbygdsutveckling i inre Skälderviken, skapandet och placerandet av en pågatågsstation och ett anslutande stationsamhälle för 700 boende. 
Kursansvarig: Anders Westin, SLU Alnarp.

Ta en titt på vårt arbete: Stad i Land

LILIEMTO


En del av vår kreativa process under arbetets gång.

Fjärde året på utbildningen läste jag kursen Projekt 4 Design - Plats och idé 15 hp tillsammans med en del utbytesstudenter. Uppgiften var att skapa en plats där konserter, pjäser etc kan spelas, i Alnarpsparken, "a place where plays can take place". Vi skulle i vårt projekt skapa en plats där operan Orfeus och Eurydike skulle kunna spelas. Det resulterade i ett stråk av platser de besökande skulle ta sig igenom och därmed kunna uppleva operan med alla sina sinnen.
Kursansvarig: Per "Pinge" Gustafsson, SLU Alnarp.

Kolla in vår projekt: LILIEMTO

Kompositionsprinciper


En Amelanchier lamarkii i ett hav av Waldsteinia ternata.

En annan uppgift i kursen Växtkomposition 7,5 hp var att komponera tre rabatter, 3x7 m, utifrån tre kända gestaltares principer, Ulla Molin, Gertrude Jekyll och Piet Oudolf.
Kursavsvarig: Magnus Svensson, SLU ALnarp.

Ta en titt på mina: tre rabatter 


Förskolan: BusfrönaI kursen Markprojektering för landskapsarkitekter 15hp var huvuduppgiften att göra en illustrationsplan, markplaneringsplan (CAD), planteringsplan (CAD) samt en AMA beskrivning för en förskola.
Kursansvarig: Ann Bergsjö, SLU Alnarp. 

Titta på mitt gestaltningsförslag: Förskolan: Busfröna

Jag har utbildat mig till landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Nu bor och arbetar jag som landskapsarkitekt i Nordvästra Skåne. Jag är registrerad som enskild näringsidkare och innehar FA-skattsedel.

Läs mer om projekt jag gjort under de olika kategorierna "Projekt-SLU" och "Projekt-Privat".

Läs gärna under kategorin "Landskapsarkitekt Emma Johansson" om hur jag arbetar och om vad jag kan erbjuda dig som kund. Kontakta mig gärna på emma@jahrl.com.

Om

Min profilbild

RSS 2.0