Kompositionsprinciper


En Amelanchier lamarkii i ett hav av Waldsteinia ternata.

En annan uppgift i kursen Växtkomposition 7,5 hp var att komponera tre rabatter, 3x7 m, utifrån tre kända gestaltares principer, Ulla Molin, Gertrude Jekyll och Piet Oudolf.
Kursavsvarig: Magnus Svensson, SLU ALnarp.

Ta en titt på mina: tre rabatter 


Förskolan: BusfrönaI kursen Markprojektering för landskapsarkitekter 15hp var huvuduppgiften att göra en illustrationsplan, markplaneringsplan (CAD), planteringsplan (CAD) samt en AMA beskrivning för en förskola.
Kursansvarig: Ann Bergsjö, SLU Alnarp. 

Titta på mitt gestaltningsförslag: Förskolan: Busfröna

En Länk


Ett snitt över norra strandpromenaden.

Under vårterminen 2006, mitt andra år, läste jag kursen Projekt 2 - Boplatsen 22,5 hp där vi skulle ta fram goda boendemiljöer. Projektområdet var Västra Hamnen i Malmö, eller rättare sagt området mellan Västra Hamnen och Malmös gamla centrum. Jag skapade En Länk som knöt samman det gamla Malmö med det nya. I projektet ingick bland annat att göra en detaljplan samt en planteringsplan över två mindre områden.
Kursansvarig: Tina Sarap, SLU Alnarp.

Titta närmare på mitt projekt: En Länk

RSS 2.0