Stad i land - urban landsbygdsutveckling i Inre Skälderviken


Vegeå

Under mitt tredje år läste jag kursen Projekt 3 - Form, plan och genomförande 22,5 hp. Ett sammarbete med Maria Brink, Matrina Norrman, Karl Grunning och Johanna Elgström resulterade i urban landsbygdsutveckling i inre Skälderviken, skapandet och placerandet av en pågatågsstation och ett anslutande stationsamhälle för 700 boende. 
Kursansvarig: Anders Westin, SLU Alnarp.

Ta en titt på vårt arbete: Stad i Land

LILIEMTO


En del av vår kreativa process under arbetets gång.

Fjärde året på utbildningen läste jag kursen Projekt 4 Design - Plats och idé 15 hp tillsammans med en del utbytesstudenter. Uppgiften var att skapa en plats där konserter, pjäser etc kan spelas, i Alnarpsparken, "a place where plays can take place". Vi skulle i vårt projekt skapa en plats där operan Orfeus och Eurydike skulle kunna spelas. Det resulterade i ett stråk av platser de besökande skulle ta sig igenom och därmed kunna uppleva operan med alla sina sinnen.
Kursansvarig: Per "Pinge" Gustafsson, SLU Alnarp.

Kolla in vår projekt: LILIEMTO

RSS 2.0