Vargaslätt

En plats som jag fått privilegiet att besöka två gånger under min utbildning på SLU i Alnarp är Vargaslätt. Ett privat område i Simlångsdalen, ett naturlikt parkområde där man blandat inhemskt, befintligt växtmaterial med bambu, azalea, rhododendron och ormhassel. En plats som jag ofta hämtar inspiration ifrån. Se bara på dessa bilder:

Mossa vid dammen.
Se den trampade stigen längs dammen och den frodiga mossan.

Azaleaknopp.
Ännu inte utslagna azaleaknoppar.

Azalea vid dammen.
Den ljust lila azalean blommar på bar kvist och speglar sig vackert i dammen.

Skunkkalla i bäcken.
Den gula skunkkallan växter som ogräs i bäcken.

Mina tjänsterJag arbetar mot både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Jag erbjuder allt från rådgivning, konsultation, skötselplaner, idéskisser till färdiga ritningar utmärkta som offertunderlag för att begära in anbud från anläggare och tillräckligt detaljerade om ni väljer att utföra arbetet själv. Jag kan även hjälpa till med att begära in offerter och tillhanda ha kontakten med anläggaren.

Läs om mina Tjänster för Privatpersoner.

Läs om mina Tjänster för Bostadsrättsföreningar och Företag.

God design


Julros - Helleborus sp.

God design för mig består av fem delar, likt en fembladig blomma. En förutsättning för god design är att alla delarna finns representerade på platsen jag gestaltar. Om en eller flera av delarna saknas finns det stor risk att platsen kommer att "halta" och inte kännas komplett.

De fem delarna är:

Personlighet - Platsen ska spegla brukarens personlighet. Den som vistas på platsen ska känna igen sig, känna sig hemma, bekväm, tillfreds. Men också att som landskapsarkitekt kunna inkorporera en del av min egen peronlighet på platsen och lämna en bit av mig själv kvar.

Funktion - För många är funktion ett hot mot god design, men för mig är det en förutsättning. Dels med avseende på vem brukaren är och hur platsen kommer att användas. Men också med hänsyn till skötsel, vilka förutsättningar som finns och hur ser kunskaperna ut.

Material - En god känsla för material, dels växtmaterialen; träd, buskar, blommor och lökväxter. Dels markmaterialen; asfalt, betong, sten och skiffer men också andra material; trä, metall, glas och keramik. Att kunna kombinera dessa material för att skapa dynamik och en plats med god design.

Detaljer - Ett gott sinne för detaljer skapar spänning, intresse och en lust att upptäcka. Detaljerna kan både vara små och kräva att man är nära men också stora och endast upptäckas på håll. Detaljerna kan vara statiska, att upptäcka när som helst men också dynamiska, av växtlighet och bara upptäckas en viss tid på säsongen. Vissa detaljer kan vara uppenbara andra kan ta tid att upptäcka.

Hållbarhet - Vad är platsens ändamål och förväntad livstid? En skolgård ska hålla länge, för många barn i olika åldrar och för kraftigt slitage. En plantering i stadsparken ska hålla över sommaren och vara vacker både vid studentfirande, midsommar och kräftskivor. En trädgård ska hålla några år och vara fin att titta på från verandan eller hålla länge och för fyra barn med fotbollar, krocket, kaninhoppning och en hund. Det är viktigt att ta stor hänsyn till platsens ändamål och livslängd för att skapa en hållbar plats med god design.


RSS 2.0