Vår

Nu börjar man på allvar längta efter våren. Grönt, skirt, ljust och spirande.


Björkens skira kronor mot en ljusblå himmel


Limegröna spirande strutbräken


En grön sal i bokskogen

Gärde av trä.
Gärsgård i vårsolen

Examensarbete för landskapsarkitekter, 30 hp, nivå: avancerad E

 

Självförvaltningens effekter i vår gemensamma utemiljö

Jag har i mitt arbete studerat ett antal bostadsgårdar med självförvaltning, både kommunala och privata hyresfastigheter. Jag har både studerat gårdarnas gestaltning och deras självförvaltning, hur den fungerar och är organiserad. Jag fann tre gårdar med en hel del skillnader men också en del likheter. Fosiedal är ett radhusområde med den äldsta självförvaltningen, sedan 1985. Nydala är ett miljonprogramsområde från 1960-talet, där det har bedrivits självförvaltning sedan 1997. Ystadsgatan 13, vars gård ligger helt privat innanför huset, bakom en låst port ett stenkast ifrån Möllevångstorget, där bedrivs en lite annorlunda form av självförvaltning.

Mitt examensarbete på landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.


RSS 2.0