Min tid på SLU Alnarp

Under min utbildning på Landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp har jag läst följande kurser:
(Klicka på de understrukna rubrikerna för att komma till ett separat inlägg om kursen/delmomentet och tillgång till arbetet)

Formlära I - Att förstå rum, 7.5 Hp
Formlära II - Att skapa en plats, 7.5 Hp
Formlära, Akvarellteknik - Att förstå rum, 7.5 Hp (Alla tre kurserna)

Vegetationsbyggnad och växtkännedom I, 7.5 Hp
Vegetationsbyggnad och växtkännedom II, 7.5 Hp
Växtkomposition, 7.5 Hp (Kompositionsprinciper och Idéträdgård)
Fördjupad växt- och ståndortskännedom, 15 Hp
Biotopsgestaltning och biotopanläggning, 15 Hp (Teleborgsskogen)

Projekt 1 - Plansammanhang och människans skala, 15 Hp ("Skogen" - handgjort arbete, finns ej digitalt)
Projekt 2 - Boplatsen, 22.5 Hp ("En Länk") 
Projekt 3 - Form, plan och genomförande, 22.5 Hp ("Stad i Land")
Projekt 4 Design - Plats och idé, 15 Hp ("Liliemto")
Projekt 5/Examensarbete - "Självförvaltningens effekter i vår gemensamma utemiljö", 30 Hp

Marklära för landskapsarkitekter, 7.5 Hp
Landskapsinformation, 7.5 Hp
Markbyggnad, 7.5 Hp
Markprojektering för landskapsarkitekter, 15 Hp

Biologiska system i landskapet, 15 Hp
Lärarledd praktik 3 veckor, 4.5 Hp
Park- och naturmarksskötsel 7.5 Hp
Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - Hälsofrämjande livsmiljöer, 15 Hp (Planteringen)

Trädgårdshistoria I, 7.5 Hp (Sommarflickans Trädgård)
Trädgårdsrestaurering, 15 Hp ("Rosendal - En trädgård i törnrosasömn")

Sommarflickans Trädgård.En av de första kurserna på landskapsarkitektutbildningen på SLU Alnarp var Trädgårdshistoria I, 7,5 Hp. I kursen skulle vi göra ett arbete om en plats, trädgård, park, torg mm. ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv. Leta kartor, foton, ritningar i arkiv, prata med äldre som minns platsen från yngre dagar, gräva, leta, rota och analysera.
Jag valde en plats i min hemstad Ängelholm, en liten park intill Rönneå vid sjukhuset som i folkmun kallas Vita Räck. Vita Räck är främst ett tillhåll för ungdomar och äldre herrar då Systembolaget ligger endast ett stenkast därifrån... Men om man kan se förbi ölburkar och kapsyler finner man en liten pärla precis vid den lummiga Rönneå.

Läs om Sommarflickans Trädgård.

Teleborgsskogen, Växjö.Det största projektet i kursen Biotopsgestaltning och Biotopsanläggning, 15 Hp med Mats Gyllin, tog plats i ett stormskadat Teleborgsskogen i södra Växjö, platsen skulle få en ny gestaltning och ökade rekreationsvärden.

Läs arbetet här.

Planteringen, HelsingborgKursen Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - Hälsofrämjande livsmiljöer, 15 Hp var en kurs inte endast för landskapsarkitekter, vi var även sjuksköterskor, arbetsterapeuter, lärare, dansare, trädgårdsingenjörer, teologer mf. En kurs där våra olika bakgrunder ledde till oväntade resultat och spännande möten.

Kursens stora projekt handlade om behoven i en stadsdel i södra Helsingborg. Jag samarbetade med Maria Wedel, lärare, Kerstin Carlberg, teolog/personlig assistent och Gitte Volk Jonsson, arbetsterapeut. Läs arbetet här.

Formlära

Jag har under min tid på SLU Alnarp gått tre Formlära kurser.

Den första, Formlära I - Att förstå rum, 7.5 Hp med Juan Carlos Peirone och Peter Dacke, innehöll bland annat Alberts Färglära.
 

Den andra, Formlära II - Att skapa en plats, 7.5 Hp med Juan Carlos Peirone och Peter Dacke, innehöll bland annat perspektiv och rumsuppfattning.


Den tredje, Formlära, Akvarellteknik - Att förstå rum, 7.5 Hp med Peter Dacke och Juan Carlos Peirone, handlade mycket om att lära sig hantera akvarellfärg, mättnad, nyanser, skuggor och mellanrum.RSS 2.0