Min tid på SLU Alnarp

Under min utbildning på Landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp har jag läst följande kurser:
(Klicka på de understrukna rubrikerna för att komma till ett separat inlägg om kursen/delmomentet och tillgång till arbetet)

Formlära I - Att förstå rum, 7.5 Hp
Formlära II - Att skapa en plats, 7.5 Hp
Formlära, Akvarellteknik - Att förstå rum, 7.5 Hp (Alla tre kurserna)

Vegetationsbyggnad och växtkännedom I, 7.5 Hp
Vegetationsbyggnad och växtkännedom II, 7.5 Hp
Växtkomposition, 7.5 Hp (Kompositionsprinciper och Idéträdgård)
Fördjupad växt- och ståndortskännedom, 15 Hp
Biotopsgestaltning och biotopanläggning, 15 Hp (Teleborgsskogen)

Projekt 1 - Plansammanhang och människans skala, 15 Hp ("Skogen" - handgjort arbete, finns ej digitalt)
Projekt 2 - Boplatsen, 22.5 Hp ("En Länk") 
Projekt 3 - Form, plan och genomförande, 22.5 Hp ("Stad i Land")
Projekt 4 Design - Plats och idé, 15 Hp ("Liliemto")
Projekt 5/Examensarbete - "Självförvaltningens effekter i vår gemensamma utemiljö", 30 Hp

Marklära för landskapsarkitekter, 7.5 Hp
Landskapsinformation, 7.5 Hp
Markbyggnad, 7.5 Hp
Markprojektering för landskapsarkitekter, 15 Hp

Biologiska system i landskapet, 15 Hp
Lärarledd praktik 3 veckor, 4.5 Hp
Park- och naturmarksskötsel 7.5 Hp
Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - Hälsofrämjande livsmiljöer, 15 Hp (Planteringen)

Trädgårdshistoria I, 7.5 Hp (Sommarflickans Trädgård)
Trädgårdsrestaurering, 15 Hp ("Rosendal - En trädgård i törnrosasömn")

Formlära

Jag har under min tid på SLU Alnarp gått tre Formlära kurser.

Den första, Formlära I - Att förstå rum, 7.5 Hp med Juan Carlos Peirone och Peter Dacke, innehöll bland annat Alberts Färglära.
 

Den andra, Formlära II - Att skapa en plats, 7.5 Hp med Juan Carlos Peirone och Peter Dacke, innehöll bland annat perspektiv och rumsuppfattning.


Den tredje, Formlära, Akvarellteknik - Att förstå rum, 7.5 Hp med Peter Dacke och Juan Carlos Peirone, handlade mycket om att lära sig hantera akvarellfärg, mättnad, nyanser, skuggor och mellanrum.RSS 2.0