Sommarflickans Trädgård.En av de första kurserna på landskapsarkitektutbildningen på SLU Alnarp var Trädgårdshistoria I, 7,5 Hp. I kursen skulle vi göra ett arbete om en plats, trädgård, park, torg mm. ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv. Leta kartor, foton, ritningar i arkiv, prata med äldre som minns platsen från yngre dagar, gräva, leta, rota och analysera.
Jag valde en plats i min hemstad Ängelholm, en liten park intill Rönneå vid sjukhuset som i folkmun kallas Vita Räck. Vita Räck är främst ett tillhåll för ungdomar och äldre herrar då Systembolaget ligger endast ett stenkast därifrån... Men om man kan se förbi ölburkar och kapsyler finner man en liten pärla precis vid den lummiga Rönneå.

Läs om Sommarflickans Trädgård.

Teleborgsskogen, Växjö.Det största projektet i kursen Biotopsgestaltning och Biotopsanläggning, 15 Hp med Mats Gyllin, tog plats i ett stormskadat Teleborgsskogen i södra Växjö, platsen skulle få en ny gestaltning och ökade rekreationsvärden.

Läs arbetet här.

Planteringen, HelsingborgKursen Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - Hälsofrämjande livsmiljöer, 15 Hp var en kurs inte endast för landskapsarkitekter, vi var även sjuksköterskor, arbetsterapeuter, lärare, dansare, trädgårdsingenjörer, teologer mf. En kurs där våra olika bakgrunder ledde till oväntade resultat och spännande möten.

Kursens stora projekt handlade om behoven i en stadsdel i södra Helsingborg. Jag samarbetade med Maria Wedel, lärare, Kerstin Carlberg, teolog/personlig assistent och Gitte Volk Jonsson, arbetsterapeut. Läs arbetet här.

Examensarbete för landskapsarkitekter, 30 hp, nivå: avancerad E

 

Självförvaltningens effekter i vår gemensamma utemiljö

Jag har i mitt arbete studerat ett antal bostadsgårdar med självförvaltning, både kommunala och privata hyresfastigheter. Jag har både studerat gårdarnas gestaltning och deras självförvaltning, hur den fungerar och är organiserad. Jag fann tre gårdar med en hel del skillnader men också en del likheter. Fosiedal är ett radhusområde med den äldsta självförvaltningen, sedan 1985. Nydala är ett miljonprogramsområde från 1960-talet, där det har bedrivits självförvaltning sedan 1997. Ystadsgatan 13, vars gård ligger helt privat innanför huset, bakom en låst port ett stenkast ifrån Möllevångstorget, där bedrivs en lite annorlunda form av självförvaltning.

Mitt examensarbete på landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.


Stad i land - urban landsbygdsutveckling i Inre Skälderviken


Vegeå

Under mitt tredje år läste jag kursen Projekt 3 - Form, plan och genomförande 22,5 hp. Ett sammarbete med Maria Brink, Matrina Norrman, Karl Grunning och Johanna Elgström resulterade i urban landsbygdsutveckling i inre Skälderviken, skapandet och placerandet av en pågatågsstation och ett anslutande stationsamhälle för 700 boende. 
Kursansvarig: Anders Westin, SLU Alnarp.

Ta en titt på vårt arbete: Stad i Land

LILIEMTO


En del av vår kreativa process under arbetets gång.

Fjärde året på utbildningen läste jag kursen Projekt 4 Design - Plats och idé 15 hp tillsammans med en del utbytesstudenter. Uppgiften var att skapa en plats där konserter, pjäser etc kan spelas, i Alnarpsparken, "a place where plays can take place". Vi skulle i vårt projekt skapa en plats där operan Orfeus och Eurydike skulle kunna spelas. Det resulterade i ett stråk av platser de besökande skulle ta sig igenom och därmed kunna uppleva operan med alla sina sinnen.
Kursansvarig: Per "Pinge" Gustafsson, SLU Alnarp.

Kolla in vår projekt: LILIEMTO

Kompositionsprinciper


En Amelanchier lamarkii i ett hav av Waldsteinia ternata.

En annan uppgift i kursen Växtkomposition 7,5 hp var att komponera tre rabatter, 3x7 m, utifrån tre kända gestaltares principer, Ulla Molin, Gertrude Jekyll och Piet Oudolf.
Kursavsvarig: Magnus Svensson, SLU ALnarp.

Ta en titt på mina: tre rabatter 


Förskolan: BusfrönaI kursen Markprojektering för landskapsarkitekter 15hp var huvuduppgiften att göra en illustrationsplan, markplaneringsplan (CAD), planteringsplan (CAD) samt en AMA beskrivning för en förskola.
Kursansvarig: Ann Bergsjö, SLU Alnarp. 

Titta på mitt gestaltningsförslag: Förskolan: Busfröna

En Länk


Ett snitt över norra strandpromenaden.

Under vårterminen 2006, mitt andra år, läste jag kursen Projekt 2 - Boplatsen 22,5 hp där vi skulle ta fram goda boendemiljöer. Projektområdet var Västra Hamnen i Malmö, eller rättare sagt området mellan Västra Hamnen och Malmös gamla centrum. Jag skapade En Länk som knöt samman det gamla Malmö med det nya. I projektet ingick bland annat att göra en detaljplan samt en planteringsplan över två mindre områden.
Kursansvarig: Tina Sarap, SLU Alnarp.

Titta närmare på mitt projekt: En Länk

LabyrintTill Göteborgs lustgårdar 2008, ett sammarbete mellan Göteborg botaniska trädgård, Liseberg, Trädgårdsföreningen och Gunnebo slott fick utvalda skolor i uppdrag att skapa vars en idéträdgård, bla HDK i Göteborg, SLU i Alnarp och Ulltuna, Konstfack och Dacapo i Mariestad. Även Ulf Nordfjell, Piet Oudolf och 02LANDSKAP mf fick bidra med idéträdårdar. 
På SLU i Alnarps gavs uppgiften till kursen Växtkomposition 7.5hp och vi fick i uppgift att skapa en 7x7 m stor idéträdgård där sedan en valdes ut och verkställdes till invigningen. Tyvärr blev det inte min idéträdgård som fick representera SLU Alnarp.
Kursansvarig: Magnus Svensson, SLU Alnarp.

Ta gärna en titt på mitt bidrag: Labyrint 

Rosendal - En trädgård i törnrosasömn


Det så kallade Billehuset där ägaren, Anders Steensen Bille bodde medan godset byggdes 1615.


I kursen Trädgårdsrestaurering 15 p gjorde jag och fyra kursare ett trädgårdshistoriskt arbete om ett gods öster om Helsingborg i nordvästra Skåne, Rosendal. Vi studerade trädgården och ägorna, gjorde en inventering av dess träd. Vi samlade också information i arkiven både på Landsakrivet i Lund och arkivet på godset.
Kursansvarig: Kjell Lundquist, SLU Alnarp.

Läs gärna: Rosendal - En trädgård i törnrosasömn


RSS 2.0